top of page

BRED KOMPETENS INOM ALLT SOM RÖR PRODUKTDESIGN

INDUSTRIDESIGN

TEKNISKA UTREDNINGAR

 

PROJEKTLEDNING

 

ELEKTROMEKANIK

3D-RENDERING OCH ANIMERING (Rhino, Wray, Keyshot.)

MARKNADSRESEARCH

PROTOTYPSKAPANDE

PRODUKTIONSANPASSNING

CAD-KONSTRUKTION

PROGRAMMERING (Assembler, C, Verilog, Ruby, Matlab m.m.)

CNC-MASKINBEARBETNING

ERGONOMI/HANDHAVANDEN

TESTFÖRFARANDEN

FÖRPACKNINGSUTVECKLING

PRODUKTGRAFIK

ELEKTRONIKUTVECKLING

MONTERINGSARBETEN

SYSTEMDESIGN

COMSOL MULTIPHYSICS

SIGNALBEHANDLING

OPTIKDESIGN (Raytraycing)

PRODUKTFOTO

SI&D hjälper er att konkurrera inom ert marknadssegment. Vi erbjuder rådgivning, skissarbeten, produktionsanpassning samt konkreta designförslag.

Vår talang ligger i förverkligandet av idéer och har lång erfarenhet, tung portfolio samt solida värderingar.

Vi har nära samarbete med konsultbolag inom elektronikkonstruktion och utveckling av inbyggda system. Detta medför att vi kan åta oss ett helhetsåtagande i produktutvecklingscykeln, dvs gå från ide till färdig produkt.

Mekanisk dimensionering och hållfasthetsanalys utförs med hjälp av Comsol Multiphysics.

Rhinorendering01-compressor.png
bottom of page